tranh  Vơ Công Liêm

'BÁN DIỆN PHẬT / BUDDHA’S PROFILE '

Khổ 12’ X 16’ Trên giấy cứng. Acrylics+Acrylic-ink . vcl#2452015.

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net