tranh  Vơ Công Liêm

BAN NHẠC DÂN GIAN / THE FOLK BAND

Khổ 16’X12’ trên giấy cứng Acrylics+Mixed media. Vcl 2015 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net