tranh  vơ công liêm

‘Chân dung Họa sĩ Jean-Michel Basquiat / Basquiat’s Portrait’

Khổ 12’X16’ trên giấy bià. Acrylics+Mixed. của Vcl 2013.

 

Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Sanh và chết ở New-York. USA. Da đen gốc Haiti. 17 tuổi đă nổi danh. Chuyên vẽ nguệch ngoạc (graffiti). Đă để lại 1000 tranh vẽ bằng oil+acrylics và 1000 loại vẽ bằng bút ch́, mực. Tranh có mặt ở các viện bảo tàng nghệ thuật thế giới. Được viện hàn lâm khoa học nghệ thuật Mỹ và thế giới thừa nhận là một trong những danh họa thế kỷ XX. Tranh của Basquiat được bán đấu giá cao ở Mỹ và khắp nơi.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net