tranh  v cng lim

Bồ-Đề-Đạt-Ma Diện Bch / Bodhidharma Facing the Wall

Khổ 12X16 trn giấy bi. Acylics+Mixed. Vcl#HVN1652013.

 

 

 

 

trang v cng lim

art2all.net