tranh  Vơ Công Liêm

'BỒ ĐỀ ĐẠT MA' / 'BODHIDHARMA'

Trên giấy gói thịt.. Khổ 10” X 12 1/2”. Pen + India-ink. vcl#2192015

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net