tranh  vơ công liêm

Bối cảnh - Background

"Bối cảnh/Background". Khổ 10’ X 12’ Trên giấy bià cứng. Acrylics+India ink+Mixed. 2011

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net