tranh  Vơ Công Liêm

BUỒN ƠI CHÀO MI / BONJOUR TRISTESSE

Khổ 15” X 22” Trên giấy cứng. Acrylics+House-paint+Acrylic-pen. Vcl#1112013.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net