tranh  vơ công liêm

Cái đầu

'Cái Đầu' / Khổ : 12’X 16’ trên giấy cứng / Acrylics+Oilstick+India ink+Mixed vcl 2009.

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net