tranh  vơ công liêm

Cái đầu #2

‘Cái Đầu / The Head’ Khổ 12’X16’ trên giấy cứng. Acrylics+Acrylicink+Oilstick+Mixed. vcl 2012.

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net