tranh  Vơ Công Liêm

CẢNH NHÀ QUÊ / RURAL SCENE

Khổ 12” X 16’’. Trên giấy cứng. Acrylics+mixed Vcl#2542017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net