tranh  Vơ Công Liêm

CÁNH TAY CỦA BIỂN / ARM OF THE SEA

Khổ 10” X 15” Trên giấy cứng. Màu Acrylics. Vcl#2772021.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net