tranh  Vơ Công Liêm

CHÂN DUNG DOSTOEVSKY/ PORTRAIT OF DOSTOEVSKY /

Khổ: 16 ½” X 22”. Trên giấy cứng. Acrylics+ Acrylic-liquid. Vcl# 1112015.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net