tranh  Vơ Công Liêm

CHÂN DUNG CỦA NẬM / PORTRAIT OF NAM

Khổ 12” X 16’’. Trên giấy cứng. Acrylics+ink Vcl#1542017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net