tranh  V Cng Lim

CHN DUNG SƠN NI  /  SƠN NI 'S PORTRAIT

Khồ 12 X 16 Trn ba thng m gi. Acrylics+India-ink. vcl#1722018.

 

 

 

trang v cng lim

art2all.net