tranh  vơ công liêm

CƠI NGOÀI / ALIENATION

Khổ 10’X12’ Trên giấy bià. Acrylics+Oilstick+Combined media. Vcl 2013. Vcl# 1072013

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net