tranh  Vơ Công Liêm

Đàn Bà với Đàn Mandolin / Woman And The Mandolin’.

Khổ 10’ X 15’ Acrylic+Acrylic-ink . Trên giấy bià tạp chí.

Đồ nghề vẽ: dao, niă, đũa, tăm xiả răng, gai khươi ốc và lược chải đầu. vcl#15122014.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net