tranh  Vơ Công Liêm

CÁI ĐẦU CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG DƯỚI ĐẤT / HEAD OF A MAN UNDERGROUND

Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylics.  Vcl# 1122018.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net