tranh  vơ công liêm

Đầu Người trên Giá Vẽ/The Head on Easel

Tranh Vẽ: ‘Đầu Người trên Giá Vẽ/The Head on Easel’ khổ 12’X16’ trên giấy cứng. Acrylics.vcl 2012

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net