tranh  Vơ Công Liêm

ĐÔI MẮT MỜ NHÂN ẢNH / TO BLOT OUT THE IMAGE OF LOVER

Khổ 13 1/2” X 16 3/4” Trên giấy cứng. Acrylics+Mixed. Vcl 1572018. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net