tranh  Vơ Công Liêm

EM. VÀNG THU / YELLOW GIRL

Khổ 8” X 10’’. Trên giấy mỏng. Acrylics India Ink. Vcl #7/ 2007

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net