tranh  v cng lim

Fall-in-love

'Tnh trong như đ mặt ngoi cn e' / Khổ : 12X 15 trn giấy ba (m gi Mama) / Acrylics+ Mixed+Pigments. 12/2011

 

 

 

 

trang v cng lim

art2all.net