tranh  Vơ Công Liêm

GIỮA TRẮNG VÀ ĐEN / BETWEEN WHITE AND BLACK

Khổ 12’ X 16’. Trên giấy cứng. Acrylic . Vcl # 10102016.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net