tranh  Vơ Công Liêm

HAI NGƯỜI / THE COUPLE

Khổ 12” X 16’’. Trên giấy cứng. Acrylics. Vcl#1142017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net