tranh  Vơ Công Liêm

HIỆN DIỆN CỦA THỜI QUÁ VĂNG / PRESENCE OF THE PAST

Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylics+Mixed.vcl# 1382017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net