tranh  vơ công liêm

‘Hoa cúc đen / Black daisies’

‘Hoa Cúc Đen / Black Daisies’ Khổ 12’X16’ trên giấy bià cứng. Acrylics+Housepaint..vcl 2013.

 

 

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net