tranh  Vơ Công Liêm

HOA HỒNG ĐEN Và ĐẦU ĐÁ’ / ‘BLACK ROSES And STONE HEAD’

Khổ 13” X 18” Trên giấy cứng. Acrylics. Vcl # 10102019.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net