tranh  Vơ Công Liêm

HOA HỒNG XANH / BLUE ROSES

Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylics+ Liquid acrylic. Vcl # 552018 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net