tranh  Vơ Công Liêm

HỎA TINH / MARS

Khổ 13” X 17” Trên giấy cứng. Acrylic+charcoal+ink. vcl#24102021.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net