tranh  vơ công liêm

Không tên / Unknown

Tranh Vẽ: Không Tên/ Unknown’ Khổ 12’X16’ trên giấy cứng. Acrylics+Mixed+Gross-paint. vcl 2012.       

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net