tranh  Vơ Công Liêm

MẶT ( NGUYỄN THỊ T̀NH ) / FACE ( NGUYỄN THỊ T̀NH )

Khổ 15” X 20” Trên giấy cứng. Acrylics+ Mixed. Vcl#1052012 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net