tranh  Vơ Công Liêm

MẶT CHAI MÀY ĐÁ / STONY FACE

Khổ 18” X 24 ¾ Trên giấy cứng. Liquid-acrylic+Acrylic+Mixed. Vcl 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net