tranh  v cng lim

Stoneface - Mặt đ

"Stoneface - Mặt đ" Khổ 12X 16 trn giấy cứng. Acrylics+ mixed. 2009.

 

 

 

 

trang v cng lim

art2all.net