tranh  Vơ Công Liêm

MẶT TRỜI VÀ QUẠ / SUN "N" THE CROW

Khổ 12”X16” Trên giấy cứng. Acrylics+House-pain+Mixed. Vcl# 2122015 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net