tranh  Vơ Công Liêm

NGẠ QUỶ / BLACK DEVIL

Khổ 13” X 18” Trên giấy cứng. Acrylics+India-ink+House-paint. Vcl #1282016. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net