tranh  Vơ Công Liêm

NGỰA VÀ THIẾU NỮ / HORSE AND YOUNG GIRL

Khổ 8’’ X 12”. Trên giấy bià. Acrylics+ India-ink. vcl#2082017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net