tranh  vơ công liêm

Người Cô Độc / Lonely Man

Tranh Vẽ: ‘Người Cô Độc / Lonely-Man’ Khổ 12’X16’ trên giấy b́a.Acylics+India ink+mixed. 2012

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net