tranh  vơ công liêm

NGƯỜI ĐÀN BÀ Với ĐỘC HUYỀN CẦM /  WOMAN With MONOCHORD

Khổ:12’ X 16’ trên giấy cứng. Acrylics+Mixed Media. Vcl #1072013.

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net