tranh  Vơ Công Liêm

NGƯỜI ĐÀN BÀ MẶC ÁO CỔ CAO MÀU ĐEN / THE LADY WITH BLACK PULL-OVER

Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylic+oilstick. vcl#1732018.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net