tranh  Vơ Công Liêm

NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI DƯỚI NẮNG / SEATED WOMAN UNDER SUNSHINE

Khổ: 15” X 20” Trên giấy cứng. Acrylics. Vcl#422017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net