tranh  Vơ Công Liêm

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỤT TAY / ONE-ARMED MAN

Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylic+ Liquer Acrylic+Mixed. Vcl162018.. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net