tranh  Vơ Công Liêm

TU SĨ / THE MONK

Khổ 12” X 16”. Trên giấy cứng. Acrylics+Acrylic-ink. Vcl# 3082016.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net