tranh  Vơ Công Liêm

NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỘI MŨ ĐEN / MAN WITH BLACK HAT

Khổ 12” X 16” Trên giấy mỏng. Acrylic+India-ink. vcl#942018

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net