tranh  Vơ Công Liêm

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGẬM ỐNG VỐ

Khổ 15" X 18" Trên giấy thùng (Cardboard) Acrylics +House-paint. vcl# 15102013 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net