tranh  Vơ Công Liêm

NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỚI CHÂN DUNG NGƯỜI T̀NH CŨ

Khổ 15” X 20” Trên giấy cứng. Acrylics+Mixed. #vcl 1062016. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net