tranh  Vơ Công Liêm

NGƯỜI THÀNH PHỐ / URBAN PEOPLE

Khổ: 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylics+Ink +Mixed. Vcl#812017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net