tranh  Vơ Công Liêm

NHÀ VĂN ANAIS NIN / PORTRAIT OF ANAIS NIN

Khổ 16” X 18”. Trên giấy bià. Acrylics+Mixed. Vcl#152018 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net