tranh  vơ công liêm

Chân dung Nietzsche

Nietzsche / ‘Chân dung N.’ Khổ 12’X16’. Trên giấy bià. Acylics+Mixed+Pigments. 2011. cvl

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net