tranh  vơ công liêm

Melancholy / Nỗi Buồn Thiếu Phụ

' Melancholy / Nỗi Buồn Thiếu Phụ’ Khổ 12’X16’ trên giấy cứng. Acrylics+Mixed media.vcl 2010

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net