tranh  Vơ Công Liêm

CHÂN DUNG CỦA L. /  L.' S PORTRAIT

Khổ 12" X 16" trên giấy bià. Acrylic+Mixed 2016

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net