tranh  Vơ Công Liêm

RỪNG XƯA ĐĂ KHÉP / CLOSED WILDFIRE

Khổ 15’ X 19’. Trên giấy cứng. Acrylic.+ Ink + Mixed. Vcl # 01122016.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net